24-05-2016 18:36

Nieuwe Maalstoel dankzij de Rabobank

 

 

Nieuwe maalstoel Molen Massier

mede mogelijk dankzij gift Rabobank

 

NIEUWLEUSEN – Met de ingebruikneming van een nieuwe maalstoel hopen de vrijwillige molenaars van Molen Massier een grotere verscheidenheid aan producten te kunnen maken.

De inmiddels aangeschafte en geïnstalleerde maalstoel werd mede mogelijk dankzij een gift uit het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Zaterdagmorgen werd de symbolische cheque van 4.000 euro in het bijzijn van veel vrijwillige molenaars symbolisch uitgereikt. Jan van de Hoek (financieel adviseur particulieren, links op de foto) en Jantinus Westerhof (lid van de commissie van de ledenraad die donaties uit het fonds toewijst, rechts) overhandigden deze aan stichtingsvoorzitter Maarten Klunder (midden). “We zien het als een erkenning van het algemeen nut van de molen”, aldus Klunder, doelend op de toekenningscriteria die de bank hanteert. “De molen voegt iets toe aan het gevoel van saamhorigheid van deze buurt en het dorp Nieuwleusen. Daarnaast heeft hij educatieve waarde voor jong en oud.” Zo leiden vrijwillige molenaars regelmatig groepen leerlingen van de basisscholen rond in de uit 1861 daterende molen, waarbij ook het productieproces van het malen van meel ter sprake komt.

De nieuwe, grotere maalstoel vervangt de oude en kent veel meer mogelijkheden. De molen kan nu niet alleen bloem, maar ook zemelen en griesen produceren, waardoor een grotere verscheidenheid aan producten geleverd kan worden. “Het gaat daarbij niet zozeer om een grotere productie, want alles blijft kleinschalig”, legt molenaar Roel Kleen uit. “Maar de variatie neemt toe. Het komt er nu op aan dat we dat weten te vermarkten. We zijn daarom op zoek naar mensen met creatieve ideeën en recepten voor broodmixen.”

De molenvrijwilligers hopen tijdens het evenement Proef Dalfsen, begin september, de eerste broodmixen te kunnen presenteren. Met de bescheiden productie van meel – die onder meer aan een plaatselijke bakkerij wordt geleverd en in de molen wordt verkocht als broodmix – wordt mede het onderhoud van de molen bekostigd. Daarvoor is op jaarbasis tussen de acht- en tienduizend euro nodig.

Rabobank Vaart en Vecht schenkt vanuit het Fonds Coöperatief Dividend via in beginsel eenmalige bijdragen aan vrijwilligersorganisaties die iets toevoegen aan maatschappelijk nut voor de lokale samenleving. Aanvragen worden beoordeeld op criteria die hiermee samenhangen en projecten worden niet voor de volle honderd procent gefinancierd. “We verwachten van de aanvragers ook een eigen inspanning”, aldus Westerhof. Zo bracht Massier ook zelf zo’n vierduizend euro bijeen om de aanschaf van de maalstoel mogelijk te maken. Een aanvraag bij het fonds van de Rabobank moet tevens zijn voorzien van een begroting en een exploitatieoverzicht. “Het project moet een kop en een staart hebben”, legt Westerhof uit. “Je hebt bijvoorbeeld niets aan een rolstoelbus als er niet wordt voorzien in de kosten voor brandstof en onderhoud.”

De inmiddels aangeschafte en geïnstalleerde maalstoel werd mede mogelijk dankzij een gift uit het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank Vaart en Vechtstreek. Zaterdagmorgen werd de symbolische cheque van 4.000 euro in het bijzijn van veel vrijwillige molenaars symbolisch uitgereikt. Jan van de Hoek (financieel adviseur particulieren, links op de foto) en Jantinus Westerhof (lid van de commissie van de ledenraad die donaties uit het fonds toewijst, rechts) overhandigden deze aan stichtingsvoorzitter Maarten Klunder (midden). “We zien het als een erkenning van het algemeen nut van de molen”, aldus Klunder, doelend op de toekenningscriteria die de bank hanteert. “De molen voegt iets toe aan het gevoel van saamhorigheid van deze buurt en het dorp Nieuwleusen. Daarnaast heeft hij educatieve waarde voor jong en oud.” Zo leiden vrijwillige molenaars regelmatig groepen leerlingen van de basisscholen rond in de uit 1861 daterende molen, waarbij ook het productieproces van het malen van meel ter sprake komt.

De nieuwe, grotere maalstoel vervangt de oude en kent veel meer mogelijkheden. De molen kan nu niet alleen bloem, maar ook zemelen en griesen produceren, waardoor een grotere verscheidenheid aan producten geleverd kan worden. “Het gaat daarbij niet zozeer om een grotere productie, want alles blijft kleinschalig”, legt molenaar Roel Kleen uit. “Maar de variatie neemt toe. Het komt er nu op aan dat we dat weten te vermarkten. We zijn daarom op zoek naar mensen met creatieve ideeën en recepten voor broodmixen.”

De molenvrijwilligers hopen tijdens het evenement Proef Dalfsen, begin september, de eerste broodmixen te kunnen presenteren. Met de bescheiden productie van meel – die onder meer aan een plaatselijke bakkerij wordt geleverd en in de molen wordt verkocht als broodmix – wordt mede het onderhoud van de molen bekostigd. Daarvoor is op jaarbasis tussen de acht- en tienduizend euro nodig.

Rabobank Vaart en Vecht schenkt vanuit het Fonds Coöperatief Dividend via in beginsel eenmalige bijdragen aan vrijwilligersorganisaties die iets toevoegen aan maatschappelijk nut voor de lokale samenleving. Aanvragen worden beoordeeld op criteria die hiermee samenhangen en projecten worden niet voor de volle honderd procent gefinancierd. “We verwachten van de aanvragers ook een eigen inspanning”, aldus Westerhof. Zo bracht Massier ook zelf zo’n vierduizend euro bijeen om de aanschaf van de maalstoel mogelijk te maken. Een aanvraag bij het fonds van de Rabobank moet tevens zijn voorzien van een begroting en een exploitatieoverzicht. “Het project moet een kop en een staart hebben”, legt Westerhof uit. “Je hebt bijvoorbeeld niets aan een rolstoelbus als er niet wordt voorzien in de kosten voor brandstof en onderhoud.”

Share |