01-06-2017 11:15

OverijsselseVrijwilligersprijs2017

Beste vrienden van stichting Molen Massier. De stichting is als organisatie genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2017. Helpt u ons deze prijs te winnen?
Graag stemmen voor 29 juni a.s. op Overijsselse Vrijwilligersprijs 2017. Alvast hartelijk dank.

U kunt nu uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Overijssele Vrijwilligersprijs!
OVERIJSSELSEVRIJWILLIGERSPRIJS.NL
 

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de inwoners in Overijssel is actief als vrijwilliger. Daarmee zit Overijssel in de top drie van alle provincies! Deze vrijwillige inzet levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en (sociale) samenhang in de Overijsselse samenleving.

Met de Overijsselse vrijwilligersprijs wil de Provincie Overijssel haar grote waardering uiten voor de – vaak onzichtbare-  inzet van al die duizenden Overijsselse vrijwilligers. Dit jaar reikt de provincie Overijssel voor de achttiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit.

U kunt stemmen op uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie tot en met 29 juni!

Share |