Kascommissie heeft de controle uitgevoerd

Oktober 2021 | De kascommissie heeft de kascontrole over de jaren 2019/2020 uitgevoerd.

Door de Corona was dit n.l. vertraagd.

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de administratie zag er piekfijn uit. De financiële cijfers over de afgelopen 2 boekjaren kunnen worden gedownload / bekeken elders op deze site. 

Zie onderaan webpagina onder Stichting / ANBI.

Daarmee kan de penningmeester in de komende bestuursvergadering decharge worden verleend.


«   »