Kascontrole over 2021 is uitgevoerd

Maart 2022 | De kascommissie is weer bij elkaar geweest .

Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de administratie zag er weer prima uit. De financiële cijfers over de afgelopen 3 boekjaren kunnen worden gedownload / bekeken elders op deze site. Zie onderaan webpagina onder Stichting / ANBI.

Daarmee kan de penningmeester in de komende bestuursvergadering decharge worden verleend.


«   »