Op moleneducatief.nl is voor jong en oud op overzichtelijke wijze allerlei informatie te vinden over molens. De site is in het bijzonder geschikt voor scholen, zowel voor leerlingen die een spreekbeurt of werkstuk over molens willen maken, als voor docenten die een leuke molenles willen organiseren in de klas of op de molen. 
Maar ook molenaars die bijvoorbeeld een ontvangst van schoolklassen op de molen op poten willen zetten kunnen op de site terecht. 
De site kent dan ook drie ‘ingangen’. Een voor leerlingen, een voor leraren en een voor molenaars.

Klik hier voor de website Moleneducatief.

Share |