Naam ANBI:

Stichting Molen Massier 

K.v.K.

KVK41024419

RSIN/Fiscaalnummer:

812224620

E-mail:

penningmeester@molenmassier.nl

Adres:

Westeinde 39A

Postcode:

7722XC

Plaats:

Dalfsen

 

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter / Secretaris: M.R.A Klunder
Penningmeester: H. Kouwen
Secretariaat: M. Brons
Overige bestuursleden: J.A. Massier, R. Kleen, M. Keuvelaar, J.A. Kooiman

 

Ons beleidsplan

De doelstelling van de stichting Molen Massier is geformuleerd in het beleidsplan: het in standhouden en herstellen van de molen als beschermd monument, op basis van de Monumentenwet 1988.

Dit geldt niet alleen voor de molen zelf, maar ook voor het bijbehorende molenhuis en de overige opstallen die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument.

De stichting streeft dit doel na door onder meer de benodigde financiële middelen te verwerven en te beheren, inclusief het aanleggen van reserves en fondsen.

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door : subsidies, donaties, inzamelingsacties en andere wettige middelen.

 

Ons beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning. Er is 1x per jaar een vrijwilligerdag.

 

Onze uitgeoefende activiteiten

Jaarmarkt, Klaverjas-middagen, Workshops, Fiets- en wandelactiviteiten.

 

Financiële verantwoording

Saldo 31-12-2013 Kasboek € 640 Bank rek****092: €. 2.127 Bank rek****162: € 16.417

Categorieën

Share |