ANBI


Voorzitter

Ron Mannen

Secretariaat

Angela Rave

secretariaat@molenmassier.nl

Penningmeester

John Huzen

penningmeester@molenmassier.nl

Stichting Molen Massier

K.v.K.: KVK41024419

RSIN/Fiscaalnummer: 812224620

E-mail: secretariaat@molenmassier.nl

 

Adres

Westeinde 39A, 7722XC Dalfsen

Algemene informatie

secretariaat@molenmassier.nl

Verantwoording


Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Ron Mannen

Secretaris: Angela Rave
Penningmeester: John Huzen
Overige bestuursleden: Bert Stegerman, Sabine Gelderman, Arie Kooiman, Andre Massier

 

Ons beleidsplan

De doelstelling van de stichting Molen Massier is geformuleerd in het beleidsplan: het in standhouden en herstellen van de molen als beschermd monument, op basis van de Monumentenwet 1988.

Dit geldt niet alleen voor de molen zelf, maar ook voor het bijbehorende molenhuis en de overige opstallen die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument.

De stichting streeft dit doel na door onder meer de benodigde financiële middelen te verwerven en te beheren, inclusief het aanleggen van reserves en fondsen.

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen door : subsidies, donaties, inzamelingsacties en andere wettige middelen.

 

Ons beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning. Er is 1x per jaar een gezamenlijke activiteit voor de vrijwilligers.

 

Onze uitgeoefende activiteiten

Jaarmarkt, Klaverjas-middagen, Workshops, Fiets- en wandelactiviteiten, verkoop 2e hands boeken

 

Financiële verantwoording

 

Stichting Molen Massier Resultatenoverzicht 2019 2020
PDF – 113,8 KB