Molenseinen in Nederland

In de loop der eeuwen is de traditie ontstaan om met de molenwieken bepaalde boodschappen door te geven.

Doordat er nog geen telefoon of telegraaf was, was het "praten" met de wiekstanden de enige mogelijkheid om snel een boodschap over te brengen. Ook werden de molenwieken gebruikt om aan te geven wanneer er in de molenaarsfamilie een droeve of heugelijke gebeurtenis heeft plaats gevonden.