Voorwaarden verhuur & gebruik

Bijgebouw van de stichting Molen Massier.

Veldweg 15 Nieuwleusen, gem. Dalfsen

 

Algemeen

Het bijgebouw wordt beheerd door de beheercommissie van de Stichting Molen Massier.

Door het exploiteren van het bijgebouw, wordt het bestuur mede in staat gesteld de totale doelstelling van de stichting te bereiken. Dit betekent dat het mogelijk is voor organisaties en groepen het bijgebouw van de stichting Molen Massier te huren. Daarbij dient de activiteit niet in strijd te zijn met de doelstelling van de stichting. Tevens dient de huurder/gebruiker te voldoen aan een aantal huisregels. Deze zaken worden hieronder beschreven.

Voor vrijwilligers en sponsoren van de stichting Molen Massier gelden een aantal uitzonderingen. Zie hiervoor “Regels met betrekking tot het in gebruik geven van het bijgebouw aan vrijwilligers of sponsoren.”

Voor groepen met een educatieve doelstelling wordt in plaats van een huurprijs een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wat kan er gehuurd worden?

 • Het bijgebouw van de Molen Massier, "de Peerdestal". Geschikt voor max. 25 personen voor vergaderingen, lezingen, cursussen, gezellige ontmoetingen, enz. In overleg is eventueel de begane grond van de molen zelf ook erbij te betrekken, de totale ruimte is dan geschikt voor maximaal 40 personen.
 • Het bijgebouw van de Molen Massier (op verzoek incl. rondleiding in de molen van de molenaar of gids van de stichting Molen Massier)
 • Huurprijs € 75,00 per dagdeel, of  € 125,00 voor de hele dag. 
 • Een dagdeel is een ochtend (van 8.00-12.30 uur), een middag (van 13.00-18.00 uur) of een avond (van 19.00- 23.00 uur). Andere tijden tussen 08.00 en 23.00 uur zijn in overleg mogelijk.
 • De ruimte wordt verhuurd zonder dat mensen van de stichting aanwezig zijn. In bijzondere gevallen kan hier, in overleg, van worden afgeweken. 

Organisaties/groepen die het bijgebouw willen huren kunnen hiertoe een optie nemen op één of meerdere dagdelen. Deze optie dient uiterlijk binnen twee weken geëffectueerd te worden. Daarna vervalt de optie en kan de agendabeheerder het dagdeel benutten voor een andere afspraken. Niet tijdig afgemelde opties worden in rekening gebracht.

let op: De Peerdestal wordt niet verhuurd op zondagen.

Voorzieningen

Het bijgebouw beschikt over een keuken met koelkast, een koffiezetapparaat en een gaskookplaat. Voor het gebruik van de oven worden extra kosten in rekening gebracht. Er zijn circa 30 stoelen met tafels aanwezig en daarnaast een aantal hockers met kleine tafels.

Er zijn twee toiletten aanwezig. Verder zijn aanwezig een lcd scherm, een computer en een internet verbinding.

Presentaties kunnen afgespeeld worden op de computer of DVD.

In het bijgebouw en in de molen mag niet gerookt worden.

Consumpties

De hierboven genoemde huurprijzen zijn exclusief het gebruik van consumpties. Consumpties kunnen zelf verzorgd worden, maar het schenken / nuttigen van sterke alcoholische dranken zijn niet toegestaan.

Eventueel kunnen dranken als koffie, thee en frisdranken worden van de stichting betrokken tegen de geldende verkoopprijzen.

De kosten van de genoten consumpties worden achteraf in rekening gebracht. 

Over externe catering kunnen aparte afspraken gemaakt.

Hoe kan er gehuurd worden?

Neem contact op met de agendabeheerder (telefoonnummer zie verderop) om na te gaan of een gewenst dagdeel of dagdelen beschikbaar zijn op een bepaalde datum. Indien het dagdeel of dagdelen beschikbaar zijn wordt de afspraak vastgelegd.

Geef gelijktijdig op om hoeveel personen het gaat en of er nog speciale behoeftes zijn (zaalopstelling, gewenste consumpties, catering, rondleiding e.d.).

 

Verplichtingen van de huurder

 • De huurder zorgt er voor dat er in het centrum niet gerookt wordt.
 • De huurder zorgt er voor dat er geen overlast voor de omgeving is.
 • De huurder zorgt ervoor dat auto’s en geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig.
 • De huurder zorgt er voor dat de ruimte weer in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder zorgt ervoor:

 • dat de afgesproken zaken klaar staan. 
 • dat het bijgebouw op de afgesproken tijd open is.  
 • dat de zaal schoon opgeleverd wordt. 
 • dat er tijdig een nota verstuurd wordt.

Aansprakelijkheid & verzekeringen

Huurder verplicht zich om het gehuurde te bezigen als een goed huisvader in de zin van artikel 1596 BW. Huurder is aansprakelijk voor de door zijn toedoen aan het onroerend goed toegebrachte schade, alsmede voor schade welke door toedoen van degenen die met toestemming van huurder zich in het gehuurde bevinden, wordt toegebracht.

Het gebruik van het bijgebouw en de molen van de stichting Molen Massier is voor eigen risico, verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens (letsel)schade ter zake. Voorts aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid voor in het gehuurde gepleegde diefstal.

Verhuurder verklaart dat het gehuurde door hem is verzekerd tegen brandschade e.d.

Bij overtreding van deze regels wordt de gebruiker voor 5 jaar uitgesloten van huur of gebruik.

Toezicht op deze regels wordt gehouden door leden van de beheercommissie stichting Molen Massier. 

Afwijken van deze regels kan alleen met goedkeuring van het bestuur van stichting Molen Massier. 

Voor inlichtingen en reserveringen:

Telefoon: 0529-483011  |  bgg 0529-484968

 

N.B.: De molen Massier is standaard voor publiek geopend op zaterdag van 13:00 tot 16:30. 

Het is in principe niet mogelijk op deze tijden het bijgebouw te huren. Het bijgebouw is alleen te huur van maandag tot en met zaterdag.

 

Regels voor vrijwilligers of sponsoren

met betrekking tot het in gebruik geven van het bijgebouw aan vrijwilligers of sponsoren. 

 1. Onder vrijwilliger verstaan wij iedereen die als vrijwilliger is geregistreerd en actief als voor de stichting Molen Massier als vrijwilligerswerk doet. 
 2. Onder sponsor verstaan wij iedereen die met de stichting Molen Massier een sponsorcontract heeft afgesloten. 
 3. Voor vrijwilligers en sponsoren geldt een afwijkende huur van € 25,-- per dagdeel.
 4. Het gebruik van het bijgebouw kan alleen voor evenementen die de sponsor of vrijwilliger zelf betreffen. Dergelijke evenementen mogen nooit openbaar zijn. Het aantal malen per jaar waarop de sponsor recht heeft het bijgebouw te gebruiken wordt aangegeven in het sponsorcontract.
 5. Voor de gebruiker gelden tevens de algemene regels zoals beschreven voor huurders.