Gift aan een culturele ANBI? Dan geldt extra belastingaftrek!!


Molen Massier is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI.

 

Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de belastingaftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250.

De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften.

Bij gewone giften moet u rekening houden met de drempel en het maximum. 

Bij periodieke giften geldt dat u alleen rekening hoeft te houden met het maximum.

 

Voorbeelden:

 

Gewone gift aan een culturele ANBI

Uw drempelinkomen is € 35.000. Het drempelbedrag is dan € 350 en het maximumbedrag van een gift bij dit inkomen is € 3.500.

Stel: U doet een gewone gift voor in totaal € 500.

Voor de gift aan de culturele ANBI geldt de verhoging van € 500 x 25% = € 125. Het totaalbedrag wordt daardoor: € 500 + € 125 = € 625.

Hiervan trekt u het drempelbedrag van € 350 af.

U mag in totaal van de belasting aftrekken € 625 - € 350 = € 275.

 

Periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift van € 500. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen.

Dat betekent dat u jaarlijks mag aftrekken: € 500 + € 125 = € 625.

 

LET OP: Kijk altijd voor de meest actuele voorwaarden altijd eerst op de site van de belastingdienst;