Kascontrole 2022

Maart 2023 | De kascommissie heeft de boeken over het kalenderjaar 2022 gecontroleerd. 

De kascommissie bestond deze keer uit Jan van der Horst en Wim Massier. De administratie is beoordeeld en goedgekeurd.

Inmiddels is het ook aan de orde geweest in het ons stichtingsbestuur en daarmee is controle afgerond en de penningmeester is decharge verleend. Het meest recente resultatenoverzicht is voor iedereen in te zien op de ANBI pagina.