Molen in blauw licht voor rechten voor het kind

Dag voor de rechten van het kind

November 2023 | Rond de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind op 20 november j.l. kleurde heel Nederland blauw.

 

Rond deze dag stonden we wereldwijd stil bij de rechten van kinderen. Op tal van plaatsen in Nederland vestigde UNICEF de aandacht op het belang van kinderrechten door prominente gebouwen in blauw licht te zetten, maar ook door rondom de verkiezingen aandacht te vragen voor kinderrechten. Ook onze molen stond hiervoor in het blauwe licht.

Unicef heeft er een filmpje van gemaakt waar ook onze molen in voorkomt. Bij 18 seconden wordt de molen getoond.