Wat betekent SEPA voor u als donateur? 

Per 1 februari 2014 gaat heel Nederland over op de Europese standaard voor betalingsverkeer: SEPA. Bedrijven, verenigingen en organisaties, eigenlijk iedereen met een bankrekening, moet een aantal zaken weten en aanpassen als het gaat om het kunnen innen van betalingen en het overmaken ervan.

* SEPA, wat is dat?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Het betekent dat alle betalingen voortaan volgens Europese richtlijnen moeten gebeuren. Dit geldt voor alle 32 landen in Europa, dus ook voor ons land. Per 1 februari 2014 gaat Nederland over op SEPA.

* Wat verandert er voor u?

Stichting Molen Massier helpt u zoveel mogelijk op weg. Heeft u als donateur reeds een machtiging aan ons afgegeven? Wij zetten die voor u om naar een SEPA-incasso. Aan de machtiging verandert voor u niets, alleen uw afschrift ziet er iets anders uit. Per 1 februari 2014 kunt u voor donaties alleen nog ons IBAN rekeningnummer gebruiken.

* Wat is een IBAN rekeningnummer?

Met de invoering van SEPA veranderen alle bankrekeningnummers in IBAN rekeningnummers. Dat is een langer rekeningnummer dan u gewend bent. Het bestaat uit 18 tekens: een landcode (NL voor Nederland) gevolgd door een tweecijferig controlegetal en een viercijferige bankcode (gevolgd door een of meer nullen). Daarna komen de cijfers van het oude rekeningnummer.

 Wilt u een donatie doen aan Stichting Molen Massier? Gebruik dan het IBAN rekeningnummer:

NL40 RABO 0345 5890 92 

 

H.Kouwen

Penningmeester Stichting Molen Massier

Share |